Menu Zavřeno
Ski Race Camp Lipno kurz závodního lyžování

Jak na race carving - carving pro pokročilé

Začneme tím nejdůležitějším, a tím je vedení lyží, hranění a práce nohou a pánve. Vycházíme ze základního carvingového oblouku a postupně zvyšujeme míru hranění. Oblouk zahájíme pohybem obou kolen dovnitř do oblouku a postupně zintenzivňujeme hranění vkloněním boků (pánve) dovnitř do oblouku. 

Pro osvojení si této techniky existuje celá řada cvičení mezi základní patří ruka v bok, kdy vnitřní ruku držíme neustále před tělem a vnější tlačíme silou do boku. Už samotný tlak do boku způsobí vklonění pánve.

Na podobném principu jsou založeny i cvičení hole jako svíce, volant z oblouku, hod kladivem, který ale výrazně zapojuje i práci trupu a ramen. Hlídáme si také, aby kolena měla stále mezi sebou stejný odstup, jako mají kotníky. 

K tomu výborně poslouží tlak vnější ruky do vnitřního kolene, ale i cvik Quattro. Díky sníženému postoji při cviku quattro v celém průběhu oblouku výrazně projeví správná nebo špatná práce kolen a pánve. A je taky skvělou přípravou pro Allround carving

Další tipy pro race carving

Hodně důležité je, abychom se vyvarovali předsunutí vnitřní lyže. Vedení lyží bez předsouvání si můžeme natrénovat telemarkovým podtažením vnitřní lyže pod sebe. To nám pomůže i ke zlepšení práce vnitřního kolene. Velmi podobně funguje také snaha o předsunutí vnější lyže po překonání spádnice, výrazně se tak i zvyšuje tlak proti vnější lyži

Jak jsme už zmiňovali dříve, v popisu race carvingového oblouku je důležitá i práce trupu ramen i rukou. Abychom nejezdili jako litinová kamna, je důležité, aby tak jak se v průběhu oblouku mění míra hranění a zatížení lyží, aby pracovala i horní polovina těla. Pomůžeme si tím ke zlepšení hranění, zrychlit přehranění i zahájení dalšího oblouku.

Dobré je opět začít na mírném svahu, abychom se mohli soustředit na provedení jednotlivých cvičení. Vesměs tato skupina rozšiřujících cvičení rozvíjí práci ramen i rukou a práci pánve. Už jsme tu zmiňovali cvičení hod kladivem, které sem rozhodně patří, ale také třeba hlazení psa, předávání předmětů z vnější do vnitřní ruky nebo tlesknutí při přehranění. Všechny tyto cviky pro carving pomáhají jak dotočení ramen v průběhu oblouku, ta při správném provedení i vklonění pánve do oblouku.

Pak je tu ještě skupina rozvíjejících cvičení pro carving, které nemají přímý dopad na techniku jízdy. Rozvíjejí ale lyžařovu obratnost, orientaci v pohybu a hlavně celkovou jistotu na lyžích. Důležité je, vnímat, co se v průběhu jízdy i cvičení děje. Jak na mě působí a zažít, zapamatovat si pocit, kdy je to správě, protože je velmi důležité to při běžné jízdě cítit a vnímat.

bezpečnost výuky lyžování pravidla fis

Skupina nebo privátní výuka?

Snad každý, kdo přijde do lyžařské školy, se zeptá, jestli je lepší skupinová výuka nebo individuální kurz lyžování. A odpověď není zrovna nejsnazší.

Rozdíly ve výce dětí a dospělých

Dítě není jen malým dospělým, proto k výuce přistupujeme poměrně dost odlišně, děti „příliš neučte“ spíše je motivujte, dospělým hlavně dobře předvést

Bezpečnost při výuce lyžování

Nikdo nechce místo výuky a zážitků z lyžování řešit zranění nebo minimálně předčasný konec výuky. Proto je třeba mít na paměti pár zásad bezpečné výuky