Menu Zavřeno

Tlesknutí při přehranění - rozšiřující cvičení pro carving

Carvingové cvičení tlesknutí při přehranění, je cvičení na podporu práce horní poloviny těla, která má vliv na správné a efektivní hranění lyží. Funguje na podobném principu, jako jako cviční předávání předmětu nebo hlazení psa. Je zde jen menší rozsah pohybu. Klademe velký důraz na správné časování, to je v tomto případě stěžejní. Cvičení může též fungovat jako příprava pro obě výše jmenovaná cvičení.

Začneme od konce, tlesknutí je impulzem pro přehranění. Při tlesknutí dojde k zastavení pohybu rukou a tím také k uvolnění energie. Stejně by tomu mělo být i u lyží, v momentě tlesknutí bychom měli být v oblouku nejvýše. Tedy zastavit vertikální pohyb nahoru od lyží, který jsme zahájili po překonání spádnice. Díky zastavení pohybu nahoru dojde také k uvolnění energie a pokud jsme měli správně zahraněné lyže, tak také k uvolnění energie z napružených lyží. A to je správný moment pro přehranění lyží.

Proto je důležité, aby tlesknutí přišlo ve stejný okamžik, jako přehranění. Cvičení zahájíme při zahájení oblouku, tím, že tlačíme vnitřní rameno, potažmo ruku dopředu a dovnitř do oblouku. Důležité je, mít vnitřní ruku stále před tělem, jako v základním postoji, pokud nám bude vnitřní ruka „padat“ dolů, jedná se o rotaci těla. Částečně natažená vnější ruka zahajuje pohyb na úrovni boků. V průběhu oblouku ruku jakoby „táhneme“ v před až do tlesknutí, při přehranění. Ihned potom zůstává původní vnější ruka před tělem a druhá, nově vnější ruka, se posouvá rychle vzad na úroveň boků, kde opět zahajuje pohyb vpřed.