Menu Zavřeno

Spádnice

Spádnice je linie ze svahu dolů, zjednodušeně, pokud pošlete míč ze svahu dolů bude se kutálet po spádnici. Většinou je spádnice i osou sjezdovky, tedy spádnice vede dolů po sjezdovce. Horší je, když je sjezdovka takzvaně na jednu nohu, to potom vede spádnice šikmo dolů a ke straně sjezdovky. Znamená to, že svah směřuje po sjezdovce dolů a zároveň i do strany.

Spádnice je hodně důležitá při výuce lyžování. Pokud učíme lyžovat začátečníky měli bychom mít na paměti, že snazší část oblouku je od spádnice k vrstevnici, tedy výjezd z oblouku, než zahájení oblouku od vrstevnice ke spádnici. Proto můžeme při výuce rozdělit oblouk na dvě části a nejprve učit část od spádnice a pak teprve celý oblouk.

Spádnice má ta také význam při časování oblouku, po překonání spádnice je vhodné zvyšovat tlak do lyží. Zvýšíme tím i míru hranění, oblouk tím zavřeme a zrychlíme výjezd z oblouku. Pro výuky také využíváme oblouky od spádnice, tzv. girlandy. Říkáme jim také oblouk na jednu nohu, princip girlandy je, že točíme oblouk ke spádnici, tu ovšem nepřekonáme, ale točíme zpět od spádnice k vrstevnici.