Menu Zavřeno

Hole jako svíce carvingové cvičení

Cvičení hole jako svíce patří mezi stabilizační cvičení. Stabilizuje hlavně horní polovinu těla. Má poměrně široké spektrum využití, své uplatnění má v základním carvingovém oblouku, krátkém oblouku, ale i při tréninku závodníku.

Cvičení zahájíme tím, že hole uchopíme hroty vzhůru, paže máme mírně pokrčené a mírně natažené vpřed, jako v základním sjezdovém postoji. Rozjedeme se a hole držíme po celou dobu vzhůru. Snažíme se koukat dopředu mezi holemi. Díky tomu eliminujeme všechny nežádoucí pohyby a ramena směřují neustále tam, kam lyže.

Při větším náklonu dochází i ke kompenzačnímu odklonu. Což je u tohoto cvičení přirozeným důsledkem. Pomáhá to tak tedy i ke zlepšení práce pánve.