Menu Zavřeno

Lyžování - krátký oblouk

Krátký oblouk se vyznačuje velmi krátkým poloměrem, rádius oblouku je kolem tří až sedmi metrů. V případě řezaného, carvingového oblouku pak trochu delší, než u smýkaného oblouku. Oběma těmto variantám je společný rychlý průběh oblouku, daný jeho krátkým poloměrem. Proto se jedná o prvek pokročilých lyžařů.

Díky tomu, že průběh oblouku je velmi rychlý, snažíme se, aby naše tělo, od pasu nahoru, bylo co nejklidnější. Aktivní jsou především dolní končetiny, je nutné rychle zahájit oblouk, zahranit a vyjet oblouk. Opět to platí jak pro smýkaný, tak pro carvingový oblouk. Abychom urychlili vedení krátkého carvingového oblouku, snažíme se o co největší rozsah pohybu. Tedy, aby těžiště jelo co nejkratší dráhu a lyže naopak jely co nejdál od těla. Díky tomu je lyžař zalomený v pase, říkáme tomu kompenzační odklon.

Cvičení pro nácvik krátkého oblouku můžeme, díky rozdílené práci horní a dolní poloviny těla, rozdělit na dvě skupiny, první jsou cvičení pro správnou práci dolních končetin. Mezi ty zásadní patří určitě hokejové zastavení, které nás naučí správně smýkat a ovládat míru hranění. Nebo třeba přeskakovaný oblouk, který při správném provedení vede ke správnému zahájení oblouku od špiček obou lyží. V dnešním lyžování vychází vedení oblouku z obou lyží, nepřizvedáváme tedy patku vnitřní lyže, ani se nesnažíme zatěžovat jen vnější lyži.

Pro stabilizaci horní poloviny těla pak volíme ty cviky, které směřují ke zklidnění paží i trupu a zamezení rotace trupu. Mezi ty zklidňující patří například jízda s držením holí před tělem, ramena pak směřují stále po spádnici dolů a nestáčí se do oblouku. Obměnou pro pokročilé lyžaře je, že hole jen nedržíme, ale máme je položeny na předloktí. Okamžitě se pak projeví jakýkoli pohyb navíc tím, že vám hole spadnou.