Menu Zavřeno

Lyžování - Smýkaný oblouk

Smýkaný oblouk je vedený smykem podél hran lyže, na rozdíl od carvingového oblouku, který je vedený skluzem podél hran. Smýkaný oblouk je základní kamenem lyžování. Díky němu lyžař může snadno ovládat směr i rychlost jízdy a samozřejmě i rychle a bezpečně zastavit. Proto zpravidla po pluhových obloucích, je v metodice výuky lyžování zařazený právě smýkaný oblouk.

Jeho výuku začínám vždy určitě dlouhým obloukem. Přípravná cvičení, která se nejvíc osvědčují pro jeho nácvik jsou sesouvání a sesouvání šikmo svahem. Pro zlepšení citu při hranění, pomůže určitě i  cvičení padající list a pro nácvik vyšší míry hranění i hokejové zastavení

To ale využijeme zejména když se chceme naučit krátký smýkaný oblouk. Smýkaný oblouk vyjíždíme po obou lyžích, které obě zůstávají celou dobu v kontaktu se sněhem. Postoj vychází ze základního sjezdového postoje a ramena směřují ve směru jízdy. Výjimkou je jen krátký oblouk, kdy ramena směřují neustále ze svahu dolů.