Menu Zavřeno

Sesouvání :: lyžařská metodika

Sesouvání je základním cvičením pro nácvik smýkaného oblouku. A i když většina lyžařů má za cíl jízdu po hranách a „řezat“ carvingové oblouky, pro začátečníky je smýkaný oblouk prostředkem k tomu, aby bezpečně ovládal lyže.

Sesouvání můžeme také popsat jako smýkání lyží tedy jízdu s malou mírou hranění. Pokud stojíme na svahu, ideálně prudším, kolmo ke spádnici, máme zahraněné lyže. Jakmile snížíme míru hranění a začneme stavět lyže na plochy ( skluznici ), začneme sjíždět, sklouzávat bokem po sjezdovce dolů. Tomuto pohybu říkáme sesouvání. Využít jej můžeme třeba i jako pomoc začátečníkům překonat strmý úsek sjezdovky, který je nad jejich síly.

Hlavním cílem ale je, naučit se ovládat smýkání lyží a míru hranění. Míru hranění a tedy i sesouvání určujeme hlavně prací kolen. Jakmile při sesouvání po spádnici přikloníme kolena ke svahu, lyže se postaví na hrany a začnou výrazně brzdit. Základním cvičením je právě hrát si s hranami a mírou hranění. Můžeme si při sesouvání zkoušet více a míně hranit a tím i zrychlovat nebo brzdit sesouvání.

Dalším skvělým cvičením je sesouvání šikmo svahem, tedy z jízdy šikmo svahem na zahraněných lyžích přejít do sesouvání ve směru jízdy. Cvičení se hodně uplatní při nácviku výjezdu smýkaného oblouku. A konečně sesouvání je také základním cvičením k hokejovému zastavení, což je hlavním prvkem výuky krátkého oblouku.