Menu Zavřeno

Lyžování - jízda šikmo svahem

Jízda šikmo svahem přesně podle názvu je jízda téměř po vrstevnici, říkáme jí také traverzování. Abychom se udrželi v jízdě šikmo, je nutné mít alespoň jednu lyži zahraněnou. Pokud odhraníme lyže v jízdě šikmo svahem, začnou se postupně stáčet do spádnice. Pokud se nepohybujeme a stojíme kolmo ke spádnici, v momentě, kdy lyže odhraníme, začínáme se sesouvat po spádnici dolů.

Při jízdě šikmo svahem můžeme jet na zahraněné spodní lyže nebo obou zahraněných lyžích. V době carvingových lyží se ale obtížně drží přímý směr. Zahraněné lyže, díky svému rádiusu, mají tendenci zatáčet.

Z jízdy šikmo svahem vychází řada šikovných cvičení, jako je například padající list, sesouvání z jízdy šikmo svahem. Oboje slouží k nácviku smýkaného oblouku, můžeme ji ale využít i k nácviku přívratu vyšší lyží a k tréninku jeho jednotlivých fází. Dalším prvkem, velmi užitečným pro výuku carvingu je odšlapovaný oblouk, i s ním začínáme z jízdy šikmo svahem a teprve potom odšlapujeme celý oblouk.

Trénujeme zatížení spodní a horní lyže a mnoho dalšího. Důvodem k tomu je, že pokud nacvičujeme cokoli z jízdy šikmo svahem směrem ke svahu, nacvičujeme pouze druhou polovinu oblouku, která je mnohem snazší, než zahájení oblouku. Díky tomu si dovednosti snáze osvojíme a pak je můžeme přenést do celého oblouku.