Menu Zavřeno

Odšlapovaný oblouk - výuka lyžování

Odšlapovaný oblouk je základ výuky carvingu. Díky odšlapovanému oblouku se naučíme jízdu po vnější i vnitřní lyži, naklonit se přes hranu vnitřní lyže, ovládat míru hranění, uvolnit horní polovinu těla. To vše se zúročí v začátcích carvingu. Ale tím nejzásadnějším je, že díky odšlapovanému oblouku získáme ideální carvingový postoj, aniž bychom o něm museli přemýšlet.

Můžeme si to vyzkoušet v oblouku s jedním odšlánutím. Z jízdy šikmo svahem odšlápneme spodní nohou dolů ze svahu, přeneseme na ni váhu a přinožíme. Důležité je chvíli se svézt po jedné lyži. Jakmile přinožíme, stojíme v ideálním carvingovém postavení.

Princip odšlapovaného oblouku spočívá v tom, že celý oblouk střídáme odšlapování z lyže na lyži, jak je popsáno výše. Je ale potřeba klást důraz na bezpečnost výuky. Díky tomu že během odšlapovaných oblouků se pohybujeme skluzem podél hran, bez smyku a tedy i bez možnosti brždění je jízda velmi rychlá. A díky rychlosti a odstředivé síle na nás působí také velké zatížení. Proto není lehké jakkoli měnit směr nebo rychlost.

Důležité je zahájit odšlapováním z jízdy šikmo svahem dolů ke spádnici. Díky tomu se naučíme naklánět ze svahu dolů. Hole si můžeme chytit uprostřed, uvolní se nám ruce ramena i trup. A hlavně se snažíme o několika vteřinový skluz po jedné lyži. Nácvik cvičení zahájíme od spádnice na obě strany a teprve potom nacvičujeme celý oblouk a navazované oblouky