Menu Zavřeno
Ski Race Camp Lipno kurz závodního lyžování

Začínáme na hranách - Výuka carvingu

Jak tedy začít s carvingem, předpokládám, že s výuku carvingu začínáme s lyžařem, který zvládá paralelní smýkaný oblou. V tom případě je vhodné začít druhou polovinou oblouku a nacvičovat si výjezd z oblouku po hranách. Jak jsem již psal dříve, je vždy jednodušší začínat s jízdou od spádnice a to platí i pro výuku carvingu. Začneme z jízdy šikmo svahem a jakmile lyže naberou dostatečnou rychlost, přikloníme obě kolena ke svahu.

Klademe velký důraz na to, aby obě nohy pracovaly stejně a abychom měli stejnou vzdálenost mezi kotníky a koleny. Vyjíždíme tedy carvingový oblouk po obou lyžích a v tuto chvíli není důležitá míra zatížení vnitřní nebo vnější lyže. Důležitá je naopak míra zahranění tak, aby za námi zůstávala stejně široká stopa po celou dobu oblouku.

Lyže nijak nebrzdíme, necháme je jet a točíme oblouk, dokud lyže sami nezastaví. V nižších rychlostech hraníme převážně koleny, tedy pohybem (vkloněnním) kolen do oblouku. Pokud necháme lyže rozjet trochu víc, můžeme hranit jak pohybem kolen, tak pohybem boků dovnitř do oblouku. Při jízdě dáváme pozor na to, abychom nepředsouvali vnitřní lyži, tak jak to dříve vyžadovala třeba kročná technika. Důvodem proč se od předsouvání vnitřní lyže ustoupilo je, že blokuje pánev a snižuje tak rozsah pohybu.

Snadná kontrola, jestli jsme carvingový oblouk vyjeli správně je kontrola vyjeté stopy, měly by za námi zůstávat dvě vyjeté koleje. 

Vhodnými rozšiřujícími cvičeními jsou například střídavé zvedání vnitřní a vnější lyže, (chcete li horní a spodní lyže) během jízdy v oblouku. Dále pak odšlapovaný oblouk od spádnice. Při jízdě na zahraněných lyžích můžeme také držet obě ruce v pěst mezi koleny nebo třeba menší míč a podobně. 

Pomůže nám to udržet lyže rovnoměrně zahraněné. Vždy při těchto cvičeních dbejte zvýšené opatrnosti, budete se pohybovat rychleji než, jste byli zvyklí a budete také jezdit hodně napříč sjezdovkou. Proto si hlídejte, co se děje nad vámi, protože pro spoustu lyžařů se budete chovat nečekaně.

bezpečnost výuky lyžování pravidla fis

Skupina nebo privátní výuka?

Snad každý, kdo přijde do lyžařské školy, se zeptá, jestli je lepší skupinová výuka nebo individuální kurz lyžování. A odpověď není zrovna nejsnazší.

Rozdíly ve výce dětí a dospělých

Dítě není jen malým dospělým, proto k výuce přistupujeme poměrně dost odlišně, děti „příliš neučte“ spíše je motivujte, dospělým hlavně dobře předvést

Bezpečnost při výuce lyžování

Nikdo nechce místo výuky a zážitků z lyžování řešit zranění nebo minimálně předčasný konec výuky. Proto je třeba mít na paměti pár zásad bezpečné výuky