Menu Zavřeno

Hokejové zastavení - Základní lyžařská metodika

při cvičení hokejové zastavení není těžké odhadnout, k čemu je dobré. Cílem je naučit se zastavit se v paralelním postavení lyží. Nácvik začínáme zvýšením míry hranění při cvičení sesouvání, jakmile více zahraníme, zastavíme.

Pak je vhodné hokejové zastavení na chvíli opustit a věnovat se nácviku dlouhého paralelního oblouku na mírném svahu. K zastavení se vrátíme, po zvládnutí oblouku. Snažíme se opět nejdřív jen zvyšovat míru hranění, až dojdeme k raznému zahranění a tím k zastavení.

Hokejové zastavení využíváme také k nácviku krátkého smýkaného oblouku. Důležitý je zde také hlavně impuls, jako při hokejovém zastavení. Nácvik krátkého oblouku začneme osvěžením si rázného hokejového zastavení a později jen nezastavíme úplně a necháme lyže pozvolna odjet ze zastavení. Pak následuje středně dlouhý oblouk, opět zakončení téměř hokejovým zastavením.