Menu Zavřeno
privátní kurz carvingu individuální výuka lyžován

Jak se naučit fun carving

Podobně jako u race carvingu se i výuka fun carvingu zaměřuje nejdříve na vedení lyží a jejich postavení na hranách. Na rozdíl od RC, je při fun carvingu výraznější míra zatížení vnitřní lyže.  Je to dáno tím, že horní polovina těla padá do oblouku a nesnažíme se oblouk nijak zkracovat ani zrychlovat. 

Díky tomu je jízda mnohem plynulejší a uvolněnější, než v případě závodního lyžování. Zůstává také déle do značné míry zatížena vnitřní lyže.

Až po překonání spádnice se výrazně zvyšuje tlak proti vnější lyži a také se zvyšuje míra hranění pánve. Proto je dobré si před samotným tréninkem fun carvingu osvojit i základy race carvingu. Zejména výjezd z oblouku a správnou práci pánve při výjezdu z oblouku.

Při samotném nácviku fun carvingu se zaměříme hlavně na zahájení oblouku, které je velmi specifické.

Další tipy pro výuku fun carvingu

Ne každému bude úplně příjemné dobrovolně padat do oblouku, člověk má přirozenou barieru 21 stupňů od osy těla. Proto abychom ji překonali existuje celá řada cvičení. Důležité je navnímat si pocit, při zahájení oblouku, kdy se přes vnitřní lyži vkláníme do oblouku vnitřním ramenem. Zároveň se tlačíme dopředu a dovnitř, tedy asi 45° od osy lyže. Toto je velmi důležité, protože nám to umožní zatížit lyže od špičky, kdybychom se pouze nakláněli do strany, dostaneme se do záklonu, což je také častá chyba při funcarvingu. Extrémním příkladem tohoto je Klammerschwung.

Začínat můžeme například cvičením, kterému říkáme Kraul, to nám perfektně načasuje práci těla v oblouku. Výborným, ale často kontroverzním cvičením je také letadlo do oblouku. Tady velmi záleží na správném provedení cvičení. Ostatně jako při všech cvičeních, zaměřených na horní polovinu těla. Je důležité mít na paměti, že vnitřní ruku musíme pořád držet před tělem. Jakmile se nám dostane ruka vedle těla nebo dokonce za tělo, dostáváme se do rotace, která má za následek přinejmenším odhranění lyží a driftování patek z oblouku. S ohledem na toto, bych byl opatrný se známým cvičení superman s vnější rukou.

Naopak vynikajícím cvikem je volant do oblouku na rozdíl od RC provedení volant z oblouku. Je určitě zajímavé si vyzkoušet obě varianty, třeba pět oblouku volant z oblouku a pět oblouků volant z oblouku a soustředit se při jízdě na pocit z pozice horní poloviny těla. Jsem přesvědčený, že budete překvapeni, jaký je to rozdíl.

Už pokročilejším cvičením je zakopávání vnější lyže nebo také Crab. Jedná se o cvičení pro nácvik správného zahájení fun carvingového oblouku, ale opět velmi důležité je správné provedení. Po překonání spádnice zvýšení tlaku hlavně vnější lyži, která se stejně jako při race carvingu, stává při výjezdu z oblouku jasně dominantní.

A v tom je také kouzlo fun carvingu, že zahajujeme oblouk zcela odlišně od race carvingu, ale po překonání spádnice se sobě obě disciplíny velmi podobají. Je důležité, aby náklon do oblouku byl výsledkem, dynamiky jízdy a míry hranění. Často to lyžaře svádí k tomu, aby se do oblouku nakláněli více než je potřeba, pak vypadají jako „sběrači sněhu“, zlomení v pase s vnitřní rukou na sněhu, sotva půl metru od vnitřní boty.

fun carving lyžařské středisko Telnice

Skupina nebo privátní výuka?

Snad každý, kdo přijde do lyžařské školy, se zeptá, jestli je lepší skupinová výuka nebo individuální kurz lyžování. A odpověď není zrovna nejsnazší.

Rozdíly ve výce dětí a dospělých

Dítě není jen malým dospělým, proto k výuce přistupujeme poměrně dost odlišně, děti „příliš neučte“ spíše je motivujte, dospělým hlavně dobře předvést

Bezpečnost při výuce lyžování

Nikdo nechce místo výuky a zážitků z lyžování řešit zranění nebo minimálně předčasný konec výuky. Proto je třeba mít na paměti pár zásad bezpečné výuky