Menu Zavřeno

Letadlo do oblouku- rozšiřující cvičení carving

Carvingové cvičení letadlo do oblouku patří mezi cvičení, které polarizuje lyžařskou veřejnost, má řadu příznivců a stejně tak i odpůrců. Správné provedení cvičení spočívá v tom, že se s rozpaženými pažemi nakláníme do oblouku, přičemž celé tělo by mělo být v ose. Tedy nakláníme se jako prkno. Vnitřní ruka by měla vždy směřovat mírně vpřed. Abychom předešli nežádoucí rotaci trupu, nekopírujme tedy letadlo úplně doslova!

Další, co je velmi důležité je průběh pohybu, nakláníme se do oblouku pozvolna a v průběhu celého oblouku. Ne tedy hrc dolů na začátku a hrc nahoru, na konci oblouku. Cvičení se využívá pro zlepšení schopnosti náklonu do oblouku a hlavně se o něj opírá výuka fun carvingu..

 

Důraz klademe hlavně na náklon celého těla do oblouku, pohlídáme si, abychom se nelámali v pase, z toho potom rezultuje chyba, které říkáme sběrači sněhu. Důležité je také klást důraz na vedení lyží. Oblouk zahajujeme na obou zahraněných lyžích a při výjezdu z oblouku je už dominantní vnější lyže. Dominanci přebírá postupně po překonání spádnice.