Menu Zavřeno

Skialpinismus :: plánování túr

Plánování skialpinistické túry je závislé na mnoha faktorech. Je třeba si uvědomit, že v zimním období není vidět dostatečně dlouho jako v létě. Proto by každá část skialpinistické túry měla být detailně promyšlena s dostatečnou časovou rezervou. Je také dobré mít v záloze několik variant, jak se dostat k vytýčenému cíli. Základní naplánování by dále mělo být v dostatečném předstihu, před samotným odjezdem. Je důležité si o dané lokalitě shromáždit co nejvíce informací. Například na jakou světovou stranu jsou orientovány svahy výstupu a sjezdu, poslední sněžení v dané lokalitě, podrobná předpověď počasí atd., které následně konsultovat s ostatními členy teamu. Velmi důležitá je také znalost topografie a orientace v terénu

Na místě byste pak měli zhodnotit aktuální podmínky v místě, ideálním zdrojem informací jsou například čerstvé zkušenosti lidí, kteří přišli z míst, kam se chystáte. Velmi důležitým místem, kde se informovat je Horská služba v dané lokalitě. Je potřeba počítat třeba s tím, že pokud napadne čerstvý sníh, váš postup se velmi zpomalí a to samé platí i při silném větru a podobně. S tím vším je potřeba počítat při plánování horské túry. Zhoršené podmínky stojí pak nejen mnoho fyzických, ale také psychických sil a není pak snadné dokončit výšlap v dobré náladě. Pokud jdete ve skupině, hlavní zodpovědnost by měl mít nejzkušenější člen vašeho teamu. Na něm bude ležet veškeré rozhodování a měl by také správně vyhodnotit přípravu a potřebné skialpinistické dovednosti.

Před Samotnou túrou je potřeba udělat a posoudit následující kritéria

  • Zajisti si nejvíc informací o místě o počasí. Je potřeba sehnat co nejpodrobnější mapy ve kterých si vyznačíš nejen trasu, ale i důležitá a obtížná místa, dále je potřeba určit si alternativní místa nebo místa, kde se dá trasa případně zkrátit. Je velmi důležité zjistit si lavinovou předpověď a co možná nejpřesnější předpověď počasí. Dále pak specifika oblasti, kde se budete pohybovat, místní Vám určitě poradí co a jak. A samozřejmě je vhodné mít základní povědomí o meteorologii, aby jste dokázali sami odhadovat vývoj počasí a správně na něj reagovat.
  • Zajistit si potřebné vybavení na skialpovou túru, zda se budete pohybovat jen na lyžích, nebo budete i lézt a používat tak i lezecké vybavení. Zda je potřeba bivakovat nebo se dá spát na chatách Jestli je potřeba se jistit, nebo se jedná jen o túru nenáročným terénem.
  • Je potřeba zjistit si důležitá telefonní čísla, jako je místní horská služba, horské chaty v okolí, ideálně i třeba na místní horské vůdce. Dobré je mít někoho, kdo vám doma hlídá počasí a kdyby se mělo zhoršit, dá vám v čas vědět. Také si ověřte sněhové podmínky přímo na místě, mohu se lišit od lavinové oblasti pro celou oblast (o této problematice si napíšeme více v kapitole o lavinách).
  • Důležité je předpokládat a vyhodnotit možná rizika, připravit se na ně a připravit si alternativní plán. Pro pohodu ve skupině a i pro volbu vhodné alternativy je vhodné nadnést možná řešení a po diskuzi by měl vůdčí člen výpravy udělat definitní rozhodnutí.       

-Plánování stoupání

U stoupání na skialpinistické túře, musíte počítat s dostatečnou časovou rezervou. Častou chybou se stává nepřipočtení k času výstupu čas sjezdu, pokud je v daném dni plánován. Výstup plánujte tak, aby celá skupina byla ve správný čas u klíčových míst výstupu (např. pokud je v cestě svah, na kterém hrozí pád lavin, místo s velkou pravděpodobností pádu kamenů atd.), je tedy velmi důležité vědět, na jak orientovaném svahu se klíčová místa nachází.

Orientace svahu

Orientace svahu je velmi klíčová pro bezpečnost a úzce souvisí s pádem lavin. Pro výstup je vhodné volit S, Z případně SZ orientované svahy. Slunce na tyto svahy svítí až v odpoledních hodinách a máte tedy dostatek času pro výstup, pozor ale také na směr větru, který může vytvářet jednak převěje, a také nebezpečné sněhové krusty (více v sekci laviny).  

Pokud nemáte jinou možnost a výstup musí být veden po J případně V orientovaných svazích. Zahajte túru v časných ranních hodinách s dostatečnou rezervou, abyste v době poledne byly na bezpečném místě.

Rychlost pohybu na lyžích a stoupání

Při výstupu na lyžích je obvyklá rychlost výstupu 300-400 výškových metrů/hodinu. Hlavní parametr ovšem hraje vaše kondice a obtížnost terénu.

Při pohybu nebo také chůzi na lyžích můžeme počítat s 5-6km/h.

 

Plánování sjezdu

Sjezd je neméně důležitá část túry, navíc je většinou chápán jako zasloužená odměna za výstup. Při sjezdu však  nebezpečí přichází mnohem rychleji, než při výstupu. Pokud je sjezd volen po stejné trase, jako byl výstup, není na škodu udělat si při výstupu pár snímků jak celkového tak i detailního pohledu. Tyto maličkosti oceníte zejména při zhoršené viditelnosti pro bezpečný návrat v horách za snížené viditelnosti. Velmi se Vám také osvědčí GPS navigace, která Vám zaznamenává prošlou trasu, když pak padne deka, můžete jít téměř po slepu. Pokud jedete novou trasu opět, není na škodu, pokud to jde již během výstupu podívat, se kudy trasa vede, co vás čeká a podobně. Pokud jedete, jak se říká naostro, nezastavujte v exponovaných místech. Způsobujete tak neúměrné zatížení podkladu a hrozí tak uvolnění lavin, ke kterému by v případě průjezdu jinak ani nemuselo dojít. Rozhodně se však do sjezdu nepouštějte všichni najednou, opět byste neúměrně zatížili terén. A kdo by pak pomohl…  

 

Časté mýty při sjezdu

 Pokud se budeme držet po stopách výstupu, nehrozí žádné nebezpečí.

-nezapomeňte,  že od doby výstupu již mohlo uplynout několik hodin a podmínky se mohli změnit s tím, jak je orientovaný svah

V lese žádné laviny nepadají.

-v lese také hrozí nebezpečí pádu lavin jako na jiných místech, zejména v řídkých listnatých lesích.

 

-Výpočet délky túry

K výpočtu délky túry je za potřebí dobrá práce s mapou. Poté dosaďte do níže uvedených vzorců pro zjištění času potřebného na túru.

Zavedené veličiny

t(t)- celkový čas strávený na túře (započítáváme sestoupané a na stoupané výškové metry)

t(c)- celková vzdálenost, kterou naměříme na mapě.

Tcelk= celkový čas potřebný na túru

Z toho vyplívá

jestliže t(t) > t(c), Tcelk=t(t) + (t(c)/2)

jestliže t(t) < t(c), Tcelk=(t(t)/2) + t(c)

Samostatnou kapitolou jsou skialpinaistické túry s přenocováním,