Licence Instruktor základního lyžování

Název licence

Instruktor základního lyžování(IZL)

Popis licence

Rozsah výuky je 60 hodin. IZL svým rozsahem, náplní školení i oprávněním odpovídá dřívější kvalifikaci Instruktoru lyžování.Držitel této licence může samostatně vyučovat.Do celkového rozsahu školení 60 hodin se započítává již získaná kvalifikace AIS (30 hod.). Pokud nemáte předchozí licenci AIS, musíte absolvovat školení v rozsahu 60 hodin.

Uchazeč má na výběr ze 4 různých specializací:

– Sjezdové lyžování: Oblouk v pluhu, Oblouk z přívratu vyšší lyží, Základní snožný oblouk, Základní řezaný oblouk

– Běžecké lyžování: Střídavý běh dvoudobý, Soupažný běh, Oboustranné bruslení jednodobé, Oboustranné bruslení dvoudobé

– Školní lyžování (kombinace sjezdového a běžeckého lyžování): Oblouk v pluhu, Oblouk z přívratu vyšší lyží, Základní snožný oblouk, Základní řezaný oblouk, Střídavý běh dvoudobý, Soupažný běh, Oboustranné bruslení jednodobé, Oboustranné bruslení dvoudobé

– Telemark: Oblouk v pluhu, Telemarkový oblouk z přívratu vyšší lyží, Základní telemarkový smýkaný oblouk, Telemarkový řezaný oblouk

 

Požadavky

1. Praktické zkoušky2. Metodický výstup3. Teoretický test

Právě vypsaný kurz Instruktor základního lyžování

Navazující licence Insturktor lyžování