Licence Instruktor lyžování

Název licence

Instruktor lyžování(IL)

popis licence

Rozsah výuky je 150 hodin. IL je akreditovaná kvalifikace, která držitele opravňuje žádat o živnostenské oprávnění k provozování lyžařské školy.Do celkového rozsahu školení 150 hodin se započítává již získaná kvalifikace Instruktor lyžování (60 hod.), IZL (60 hod.), případně Instruktor školního lyžování (60 hod.).Zbylých 90 hodin můžete absolvovat na jednom kurzu IL nebo můžete 60 hodin sbírat postupně, formou specializovaných seminářů, a na závěr absolvovat školení v rozsahu 30 hodin.

Uchazeč má na výběr ze 4 různých specializací:

– Sjezdové lyžování: Oblouk v pluhu, Oblouk z přívratu vyšší lyží, Základní snožný oblouk, Krátký snožný oblouk, Základní řezaný oblouk

– Běžecké lyžování: Střídavý běh dvoudobý, Soupažný běh, Navazování způsobů klasické techniky, Oboustranné bruslení jednodobé, Oboustranné bruslení dvoudobé

– Školní lyžování (kombinace sjezdového a běžeckého lyžování): Oblouk v pluhu, Oblouk z přívratu vyšší lyží, Základní snožný oblouk, Krátký snožný oblouk, Základní řezaný oblouk, Střídavý běh dvoudobý, Soupažný běh, Navazování způsobů klasické techniky, Oboustranné bruslení jednodobé, Oboustranné bruslení dvoudobé

– Telemark: Oblouk v pluhu, Telemarkový oblouk z přívratu vyšší lyží, Základní telemarkový smýkaný oblouk, Krátký smýkaný telemarkový oblouk, Telemarkový řezaný oblouk, Skok

Úspěšný absolvent kurzu získá nejen průkaz, ale také Osvědčení o úspěšném absolvování.

 

Požadavky

1. Praktické zkoušky2. Metodický výstup3. Teoretický test

Navazující licence Cičitel lyžování